Najczęściej zadawane pytania

Czy KDM jest kościołem niezależnym, czy należy do jakiegoś większego nurtu?

Kościół dla Miasta Krakowa jest częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, działającego w Polsce na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 1997 roku, DZ.U. z 1997 r. Nr 41. Kościół Zielonoświątkowy w Polsce jest kościołem protestanckim i jest częścią ogólnoświatowego Ruchu Zielonoświątkowego, obecnie będącego największą denominacją chrześcijańską na świecie.

Czym jest kościół protestancki?

Kościół protestancki to grupa chrześcijańskich wspólnot, które powstały w wyniku Reformacji zapoczątkowanej w Europie w XVI wieku. Głównymi przywódcami reformacji byli Martin Luter, Jan Kalwin i Huldrych Zwingli. Kościoły protestanckie opierają się na Biblii jako jedynym źródle nauki i nauczają, że każdy może mieć bezpośredni dostęp do Boga przez czytanie i rozważanie Pisma Świętego. Obecnie istnieje wiele różnych denominacji protestanckich, w tym zielonoświątkowe, ewangelickie, metodystyczne, baptystyczne i anglikańskie.

Kto może uczestniczyć w nabożeństwach?

Nasze nabożeństwa są otwarte i mile widziany jest każdy, kto ma ochotę przyjść. Nabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę. Po wejściu możesz się spodziewać osób, które przywitają cię dużym uśmiechem i pokierują dalej przez naszą kawiarnię aż do sali, gdzie odbywa się nabożeństwo.

Czy można przyjść z dziećmi?

Oczywiście! Dzieci są zawsze mile widziane. W naszym budynku jest specjalnie przygotowana sala, w której rodzice z najmłodszymi pociechami mogą swobodnie spędzać czas jednocześnie uczestnicząc w nabożeństwie dzięki transmisji emitowanej na ekranie. Dla starszych dzieci (od 3 do 11 lat) mamy przygotowany program, który odbywa się zawsze w czasie kazania na jednym z nabożeństw.

Jak wygląda nabożeństwo? Czego mogę się spodziewać przychodząc do KDM?

Zwykle zaczynamy od wspólnego śpiewania – ta część nabożeństwa nazywa się uwielbieniem, ponieważ śpiewamy na chwałę Boga. Po uwielbieniu są krótkie ogłoszenia dotyczące bieżących wydarzeń oraz zbierane są ofiary i dziesięciny. Jako kościół wierzymy w hojność, ale też zawsze informujemy, iż nasi goście nie są w żaden sposób zobowiązani do dawania. Jest to nasz zwyczaj i sprawa dobrowolna. Następnie jest kazanie – czyli ok 30 min. podczas których jedna osoba (spośród pastorów i liderów KDM) przemawia na podstawie Pisma Świętego inspirując kościół do życia z Bogiem. Zwykle nabożeństwo kończy się piosenką.
Nasze nabożeństwa odbywają się w wielofunkcyjnej sali widowiskowej, a zatem można się spodziewać przyciemnionych świateł, dużego ekranu, na którym wyświetlane są teksty piosenek, obficie oświetlonej sceny, na której znajdują się muzycy grający na gitarach, klawiszach i perkusji. Jest dosyć głośno. Muzyka jest energiczna i żywiołowa. W czasie uwielbienia często modlimy się o swoje potrzeby. Mamy w sali wydzielone miejsce, gdzie osoby z Zespołu Modlitwy są gotowe, aby służyć wsparciem dla tych, którzy potrzebują modlitwy.