POZNAJ nas

KDM to kościół stworzony z myślą o Tobie. Naszym pragnieniem jest pokazać Ci, że Bóg którego znamy z Biblii, jest niezmiennie tym samym pełnym miłości, mocy i pasji Bogiem, któremu zależy na Tobie i który ma dla Ciebie cudowne plany. Wierzymy, że kościół to nie instytucja, nie organizacja, ale kościół to ludzie, którzy wspólnie przeżywają niesamowite życie dla chwały najwyższego Boga i sprowadzają Królestwo Boże na ziemię.

Odwiedź nas

Wizja

KOCHAMY BOGA KOCHAMY LUDZI I ZMIENIAMY NASZ ŚWIAT

Kościół to ludzie, których łączy miłość do Boga. To On jest w centrum naszego życia. Jesteśmy kościołem i wyraża się to poprzez to, że kochamy Boga i ludzi. Jesteśmy tu dla naszego miasta, bo zostaliśmy powołani, aby sprowadzać Królestwo Boże na ziemię i w ten sposób zmieniać otaczający nas świat.

Historia

Kościół dla Miasta to marzenie, które staje się rzeczywistością. Pewnego dnia podczas wizyty w tym pięknym mieście zrodziła się myśl – dobrze byłoby założyć tu kiedyś kościół. Wierzymy, że była to myśl zainspirowana przez Ducha Świętego.

Na początku 2008 roku Zbyszek i Magda Marzec podjęli decyzję o przyjeździe do Krakowa, aby razem z grupą przyjaciół budować tu kościół. Przez rok przygotowywali się do wyjazdu i rozpoczęcia pracy. W styczniu 2009 roku wysłani przez kościół Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim i wspierani przez kościół Audacious w Manchesterze w Anglii, przyjechali do Krakowa i rozpoczęli najwspanialszą przygodę życia. Zaczęli w 10 osób z tą samą wizją i z tym samym pragnieniem – stworzyć miejsce, w którym ludzie będą doświadczać Boga.

Pastorzy

Zbyszek i Magda założyli i prowadzą Kościół dla Miasta Krakowa od 2009 roku. Ich marzeniem jest kościół, który żyje i działa każdego dnia, a nie tylko w niedzielę i jest znany z tego, że bezinteresownie służy innym ludziom tak, jak Jezus chodząc po ziemi!

Przez lata angażowali się w pracę z młodzieżą. Zbyszek był inicjatorem i pionierem zagranicznych wyjazdów misyjnych. Był organizatorem pierwszych polskich wyjazdów misyjnych do Ukrainy, Litwy, Białorusi, Niemiec, Francji, Anglii oraz Czech.

Zbyszek i Magda od kilkunastu lat są również zaangażowani w projekty zakładania nowych kościołów w Polsce jak i zagranicą. Przez wiele lat byli częścią Misji Krajowej Kościoła Zielonoświątkowego. Współpracują również z takimi organizacjami jak: Prepare International z USA oraz Metamorphic z Australii.  

Mają dwóch synów.

W co wierzymy?

Wierzymy w Pismo Święte. Biblia jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.

[2 Tym. 2:15-16; 2 Pt. 1:21]

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego.

[Mar. 12:29; Mat. 28:19]

Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy, w Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele, w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.

[Mat. 1:23; Dz.Ap. 2:22-24; 10:38]

Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.

[Dz.Ap. 1:8; 2:4; 2:44-46; 19:6]

Wierzymy w jeden Kościół święty, powszechny i apostolski.

[Mat. 16:18; 28:18-20]

Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.

[Dz.Ap. 3:6-8; 5:12-16; 28:8-9]

Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

[Jan. 3:16; 14:2-4]